اگر بدن تابع ملکوت روح شود در شب هر زمان اراده کند بیدار می شود

آیت الله جاودان گفت: هفت اقلیم در جهان وجود دارد اگر همه قوای بدن عُمال روح ملکوتی انسان شود هفت اقلیم جهان را تحت امر خود می‌گیرد.

 آیت الله محمد علی جاودان در مسجد امام خمینی بازار تهران به سخنرانی پرداخته و گفت: از مفاسد بزرگ حب دنیا این است که می‌کوشد جنبه طبیعت انسان پرورش یابد و اجازه نمی‌دهد شخص ریاضت‌های معنوی را تحمل کند بنابراین اصل انسانی را سست می‌کند.

وی با بیان اینکه فرق انسان و حیوان در اصل انسانیت است، عنوان کرد: از اسرار بزرگ عبادات و ریاضیات شرعی آن است که بدن، قوای طبیعی و جنبه ملک تابع روح گردد، وقتی سر سفره ده رقم غذا باشد بنابر اصل طبعت شخص آن چیزی را که خوشمزه‌تر است انتخاب می‌کند با اینکه سر عبادت این است که بدن تابع روح شود.

آیت الله جاودان با تاکید بر اینکه از اسرار عبادات این است که بدن تابع روح شود، و ملکوت روح بر ملک بدن غالب شود. اظهار کرد: روح انسان ملکوتی است. آیت الله بروجردی یک بار عصبانی شدند نذر کردند که یک سال روزه بگیرند برای اینکه دیگر چنین اتفاقی برای او رخ ندهد.

این استاد اخلاق ادامه داد: وقتی روح قوی شود بدن را به هر کاری وادار می‌کند به عنوان یک مثال می‌تواند روی آب راه برود یا طی الارض داشته باشد. روح می‌تواند به چنان قدرتی دست یابد که قوای ظاهری بدن و ملکیه را مسخره ملکوت خود کند؛ اگر روح انسان چنان قوی شود نجات یافته، مرگ و فشار قبر نخواهد داشت، جهنم را نمی بیند و بی حساب و کتاب وارد بهشت می‌شود.

وی بیان کرد: اگر ملک بدن تابع ملکوت روح شود در شب هر زمان اراده کند بیدار خواهد شد اگر شخص خوابش ببرد معلوم می‌شود بدن سلطنت دارد.

آیت الله جاودان با بیان اینکه عبادت هرچه سخت‌تر باشد سلطنت روح بر بدن بیشتر می‌شود. ابراز کرد: شما با عبادات شاقه به قوت روح می‌رسید و بر طبیعت غالب می‌شوید. اگر اراده انسان تام و تمام شود مثلِ قوای بدن مثلِ ملائکه می‌شود. ملائکه در مقابل خداوند مطیع محض هستند. حضرت ابراهیم (ع) به درخواست خداوند پسر ۱۶ ساله‌اش را که پیامبر خدا بود قربانی خداوند می‌کرد بدون اینکه دست و دل او بلرزد. حضرت مطیع محض خداوند بودند.

این استاد اخلاق با بیان اینکه هفت اقلیم در جهان وجود دارد اگر همه قوای بدن عُمال روح ملکوتی انسان شود هفت اقلیم جهان را تحت امر خود می‌گیرد. گفت: عزم واراده قوی برای عالم پس از مرگ بسیار لازم است. یکی از بهترین مراتب بهشت اراده و عزم است. نماز و روزه و سایر اعمال هر کدام بهشت خاص خود را دارند. این اراده و عزم بهشتی مرتبه‌ای دارد که هیچیک از بهشت‌های دیگر آن مرتبه را ندارند.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه اینجا مراد عزم و اراده ای است که انسان را به بندگی خداوند وادار کند. ابراز کرد: وقتی انسان در این بهشت که ثمره اراده و عزم است مستقر گردد مرقومه از ساحت قدس الهی برای آنها می‌آید که این نامه از خدای حی، قیوم و جاودان به سوی زنده، پایدار و جاودان است ای بنده من تو هم از امروز هرچه امر کنی همان می‌شود؛ مردان صاحب عزم مثل حاج قاسم در این بهشت وارد می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه انسان وقتی صاحب اراده و عزم قوی شود هرچه بگوید همان می‌شود؛ گفت: ما که در مقابل هر لقمه خوشمزه ای خود را می‌بازیم یا هر صورت زیبایی ببینیم حواسمان پرت می‌شود و اگر اوقاتمان تلخ شود هرچه بر زبانمان می‌آید می‌گوئیم بی نهایت را به اندک می‌فروشیم.

این کارشناس مذهبی افزود: این چه مقام، سلطنت و قدرتی است که اراده بنده مظهر اراده الهی شود و بر معدوم ها لباس وجود می بخشد. در گذشته روزی عالمی با مرحوم آیت الله قاضی از مسجد کوفه خارج می‌شدند (در آن اطراف مارهای کوچکی بودند که اگر انسان را نیش می‌زد سریع منجر به فوت می‌شد) دیدند یکی از این مارها به آنها نزدیک می‌شود آیت الله قاضی فرمودند به اذن الهی بمیر آن مار مرد.

آیت الله جاودان ادامه داد: این اراده و عزم از تمام جنات جسمانی بهتر و بالاتر است. با این عزم و اراده انسان به سلطنت خدادادی می‌رسد. کسی که اراده او تابع شهوات حیوانی باشد و عزم و اراده او مرده و خمود باشد به این مقام نمی‌رسد. همه کارهای خداوند بر اساس حکمت است. نفوذ و اراده برای عالم آخرت باید در این عالم تهیه شود.

وی با بیان اینکه همواره دنبال رضای الهی باشیم؛ خاطرنشان کرد: همه اعمال ما صورت ملکوت دارد اعمال خوب شما تبدیل به بهشت و اعمال بد شما به جهنم تبدیل می‌شود. هرچه عبادت سخت‌تر باشد قرب انسان را بیشتر می‌کند و اراده او را قوی‌تر می‌کند. اگر تمرین کنیم به مرور اراده ما قوی می‌شود.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://rahnamanews.com//?p=10963

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

سر تیتر اخبار

تبلیغات

تبلیغات

اخبار ایران و جهان