یکای متر بر مربع ثانیه معادل کدام واحد است؟

طبق قانون دوم نیوتن که میگه نیرو برابر هست با حاصل ضرب شتاب در جرم (F=ma)

در فرمول بالا

نیرو : F
جرم : m
شتاب : a

یکای نیرو، نیوتون (N) و یکای جرم، کیلوگرم (kg) است.

یک نیوتون برابر است با یک کیلوگرم متر در مجذور (مربع) ثانیه

بنابراین یکای متر بر مربع ثانیه هم معادل با نیوتون بر کیلوگرم می باشد.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://rahnamanews.com//?p=12790

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

سر تیتر اخبار

تبلیغات

تبلیغات

اخبار ایران و جهان