راهبرد تولید علم نافع اجتماعی در دستور کار بسیج اساتید قرار گرفت

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشورگفت: بسیج اساتید تلاش می کند تا به نظام آموزش عالی برای حل مسایل کمک کند و دراین راستا راهبرد تولید علم نافع اجتماعی را در دستور کار قرار داده است.

 به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر وحید آرایی معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور به مناسبت هفته پژوهش و فناوری گفت: علم‌ و فناوری موتور اصلی توسعه در جهان امروز شناخته می ‌شود و اهمیت غیرقابل ‌انکار این موضوع بویژه اتصال ناگسستنی آن با سایر ساحت های جامعه موجب شد تا دولت ‌ها برنامه ‌های جدی را برای این بخش در نظر بگیرند.

آرایی عنوان کرد: حوزه علم و فناوری به عنوان یکی از مهم ترین مسایل عمومی که بر جامعه و رقابت پذیری ملی تأثیر می گذارد، خود از مداخلات دولتی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تأثیرپذیر است و در اینجاست که مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش ها و تعاملات نقش آفرینان که منجر به سیاستگذاری می شود، اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

عضو اتاق فکر سیاستگذاری علم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بروز تحول در حوزه های حکمرانی و فناوری حاصل بروز تحول در چگونگی سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت ها در اداره امور کشورهاست. به تناسب شکل گیری این دو تحول بزرگ و پیچیده، عرصه‌های علمی و آموزش عالی نیز باید وارد این دو حوزه شود.

آرایی تأکید کرد: حکمرانی و سیاستگذاری علم و فناوری باید به دنبال حل مسائل واقعی در ارتباط با جامعه، دولت و صنعت البته مبتنی بر متغیرهای بومی- فرهنگی باشد. چرا که با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه علم و فناوری در پیشرفت ملی و تأکید ویژه مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت پیشرفت علم و فناوری کشور، موضوع حکمرانی در حوزه علم و فناوری اهمیت و ضرورت بیشتری می‌یابد.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور گفت: بسیج اساتید به عنوان یک تشکل علمی فراگیر تلاش می کند تا به نظام آموزش عالی و حکمرانان کشور برای حل مسایل و پاسخگویی به نیازهای جامعه کمک علمی و سیاستی کند و در این راستا راهبرد تولید علم نافع اجتماعی در دستورکار جدی هست.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://rahnamanews.com//?p=10699

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

سر تیتر اخبار

تبلیغات

تبلیغات

اخبار ایران و جهان