تست شخصیت شناسی MBTI چیست و چه کاربردی دارد؟

تابحال شنیده اید کسی خود را «INTJ» یا «ESTP» توصیف کند؟ برایتان سوال پیش آمده که این حروف چه معنایی می توانند داشته باشند؟

این افراد در واقع بر اساس آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)، به تیپ شخصیتی خود اشاره دارند. این آزمون شخصیت، یک پرسشنامه خود-گزارشی است برای تشخیص تیپ شخصیتی، نقاط قدرت و ترجیحات یک فرد.

این پرسشنامه توسط ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز، بر اساس نظریه تیپ های شخصیتی کارل یونگ ارائه شد.امروزه، پرسشنامه MBTI یکی از پر کاربردترین ابزارهای روانشناختی در جهان به شمار می رود.

روند ساخت آزمون مایرز-بریگز

مایرز و بریگز، هر دو به شدت شیفته نظریه کارل یونگ، مبنی بر تیپ های روانشناختی و شخصیتی شده، و دریافتند که این نظریه می تواند کاربردهای جهانی داشته باشد.

در طول جنگ جهانی دوم، آن ها شروع به پژوهش و ارائه آزمونی کردند که می توانست به شناخت تفاوت های فردی و درک آن ها کمک نماید.

آن ها معتقد بودند که افراد با شناخت بیش تر خودشان، می توانند شغل های مناسب با تیپ شخصیتی خود را انتخاب کرده، و زندگی شادتر و سالم تری داشته باشند.

مایرز در طول دهه ۱۹۴۰، یک نسخه مداد-کاغذی از این آزمون را ایجاد کرد، و به همراه بریگز، این آزمون را روی دوستان و خانواده خود پیاده کردند و آن ها را ارزیابی نمودند. آن ها تا دو دهه بعدی، به توسعه و گسترش این آزمون ادامه دادند.

مروری بر این آزمون

افراد بر اساس پاسخ هایی که به سوالات این پرسشنامه می دهند، تشخیص می دهند که از لحاظ شخصیتی، به کدام یک از ۱۶ تیپ شخصیتی تعلق دارند.

هدف از پرسشنامه MBTI این است که افراد بتوانند بیش تر در مورد خودشان کاوش کنند و ویژگی های شخصیتی، علایق، نقاط قدرت و ضعف، ترجیحات شغلی و سازگاری شان با دیگران را بهتر بشناسند.

لازم به ذکر است که هیچ کدام از این ۱۶ تیپ شخصیتی، بر دیگری برتری ندارد و نمی توان گفت که یک تیپ شخصیتی، بهترین است!

این ابزار، به دنبال اختلالات عملکرد یا ناهنجاری ها نمی باشد؛ در عوض، هدف این ابزار روانشناختی این است که به شما کمک کند اطلاعات بیش تری در مورد خودتان کسب کنید.

این پرسشنامه، از چهار مقیاس مختلف به وجود آمده است:

برونگرایی (E) – درونگرایی (I)

این دو ویژگی، برای اولین بار توسط کارل یونگ در نظریه تیپ های شخصیتی اش، برای توصیف نحوه پاسخگویی و تعامل افراد با جهان اطراف شان مورد بررسی قرار گرفت.

اگرچه این دو ویژگی برای خیلی ها آشنا هستند، اما شیوه استفاده از آن ها در آزمون MBTI با کاربرد رایج آن ها تا حدودی متفاوت است.

افراد برونگرا، افرادی هستند که به جهان بیرون از خود تمایل بیش تری دارند، عمل گرا بوده، از تعاملات اجتماعی پی در پی لذت بیش تری می برند، و پس از وقت گذرانی با دیگران، انرژی بیش تری را در خود احساس می کنند.

افراد درونگرا، افرادی هستند که به جهان درون خود تمایل بیش تری دارند، تفکر گرا بوده، از تعاملات اجتماعی عمیق و پر معنا لذت می برند، و در اوقات تنهایی خود و وقت گذرانی با خود، انرژی بیش تری دریافت می کنند.

شایان ذکر است که همه ما، درجاتی از برونگرایی و درونگرایی را بروز می دهیم، اما اغلب به طور کلی، به یکی از این دو ویژگی بیش تر متمایل هستیم.

حسی (S) – شهودی (N)

این مقیاس با نحوه جمع آوری اطلاعات توسط افراد از پیرامون خود سر و کار دارد. درست مانند ویژگی برونگرایی و درونگرایی، همه افراد بسته به شرایط، گاهی اوقات حسی عمل می کنند و گاهی اوقات شهودی.

اما طبق آزمون MBTI، فرد متوجه می شود که عمدتا به کدام ویژگی تمایل بیش تری دارد.

افراد حسی، بیش تر به واقعیت توجه می کنند؛ به ویژه سعی می کنند از حس خود کمک بگیرند و اطلاعات را بر اساس حس خود جمع آوری کنند. آن ها بیش تر بر حقایق و جزئیات تمرکز می کنند و از تجربه کردن لذت می برند.

اما افراد شهودی، بیش تر به چیزهایی مانند الگوها، برداشت ها و ادراک خود توجه می کنند. آن ها از فکر کردن به امکان پذیری ها، تجسم آینده و نظریه های انتزاعی لذت می برند.

منطقی (T) – احساسی (F)

این مقیاس بر نحوه تصمیم گیری افراد بر اساس اطلاعاتی که به روش حسی یا شهودی جمع آوری کرده اند، تمرکز دارد.

افراد منطقی، بیش تر بر حقایق و اطلاعات موضوعی تمرکز دارند. آن ها ثابت قدم و استدلالی بوده، و هنگام سنجیدن یک تصمیم، کاملا به دور از نظرات و غرض ورزی های شخصی عمل می کنند.

اما افراد احساسی، هنگام تصمیم گیری و نتیجه گیری، بیش تر عواطف و احساسات خود را در نظر می گیرند.

قضاوتی (J) – ادراکی (P)

آخرین مقیاس، مربوط به نحوه برخورد افراد با جهان بیرون است. افراد قضاوتی، بر ساختارها، دستورالعمل ها و تصمیمات قطعی تکیه می کنند.

اما افراد ادراکی، پذیراتر، انعطاف پذیرتر و سازگارتر اند. این دو ویژگی، با سایر مقیاس ها در تعامل هستند.

به یاد داشته باشید که همه افراد، دست کم گاهی اوقات در فعالیت های برونگرایانه شرکت می کنند.

مقیاس قضاوتی-ادراکی، کمک می کند تا تشخیص دهید که هنگام جمع آوری اطلاعات (به صورت حسی یا شهودی)، یا تصمیم گیری (به صورت منطقی یا احساسی) رفتارتان بیش تر برونگرایانه است، یا درونگرایانه.

با استفاده از آزمون شخصیت مایرز-بریگز، به بینش عمیقی در خصوص شخصیت تان دست می یابید؛ به همین دلیل است که این ابزار روانشناختی، به طور قابل توجهی در سراسر جهان رواج یافته است.

شما حتی با استفاده از نسخه غیر رسمی این پرسشنامه، می توانید به سرعت برخی از تمایلات خود را تشخیص دهید.

طبق اصول مایرز-بریگز، باید همواره به یاد داشته باشید که همه تیپ های شخصیتی با یکدیگر برابر بوده، و هر تیپ، دارای ارزش است.

به عنوان مثال، در موقعیت های گروهی در مدرسه یا سر کار، داشتن شناخت کافی از نقاط قوت خودتان و نیز دیگران، می تواند بسیار مفید باشد.

وقتی برای تکمیل پروژه ای با دیگران همکاری می کنید، ممکن است متوجه شوید که برخی افراد گروه، در برخی کارها مهارت و استعداد بیش تری دارند.

با تشخیص این تفاوت ها، گروه می تواند بهتر تقسیم وظایف کند، و همکاری بهتری در دستیابی به اهداف صورت گیرد.

تفاوت آزمون MBTI با سایر ابزارها در چیست؟

اول از همه، MBTI در اصل یک «آزمون» نیست. زیرا اساسا پاسخ صحیح یا غلطی در آن وجود نداشته، و هیچ تیپ شخصیتی بر دیگری برتری ندارد. هدف این شاخص، ارزیابی سلامت ذهنی یا هر نوع تشخیص دیگری نیست.

همچنین، بر خلاف دیگر ارزیابی های روانشناختی، نتایج شما با هیچ معیار خاصی مقایسه نخواهد شد، و به جای این که نتایج شما را با نتایج دیگران مقایسه کند، تنها اطلاعات بیش تری در مورد شخصیت منحصر به فرد خودتان، به شما ارائه می دهد.

پایایی و روایی آزمون

طبق اصول مایرز-بریگز، آزمون MBTI، استانداردهای پذیرفته شده مربوط به پایایی و روایی را دارد. با این حال، دیگر مطالعات نشان داده اند که روایی و پایایی این ابزار، به اندازه کافی نمی باشد.

مطالعات نشان داده اند که ۴۰ تا ۷۰ درصد از افراد، پس از تکمیل پرسشنامه برای بار دوم، نتایج متفاوتی دریافت می کنند.

در سال ۱۹۹۲، در کتابی که توسط کمیته تکنیک های افزایش عملکرد انسان و شورای تحقیقات ملی منتشر شد، گفته شده که استفاده از آزمون MBTI در مشاوره های شغلی، توجیه کافی وجود نداشته، و تحقیقات کافی انجام نشده است.

آزمون MBTI امروزی

از آنجا که استفاده از آزمون شخصیت مایرز-بریگز، نسبتا آسان است، به یکی از رایج ترین و محبوب ترین ابزارهای روانشناختی در جهان امروزی تبدیل شده است. هر ساله تقریبا دو میلیون بزرگسال آمریکایی، این پرسشنامه را تکمیل می کنند.

چون نسخه های زیادی از آزمون MBTI به صورت آنلاین موجود است، باید توجه داشته باشید که برخی نسخه های غیر رسمی که در اینترنت قابل دسترس هستند، ممکن است نتایج تقریبی به شما بدهند.

آزمون واقعی MBTI بایستی توسط یک متخصص آموزش دیده و واجدالشرایط انجام گیرد، و نتایج آن پیگیری شود.

نسخه فعلی آزمون شخصیت مایرز-بریگز، شامل ۹۳ پرسش اجباری در نسخه مخصوص آمریکای شمالی، و ۸۸ پرسش اجباری در نسخه اروپایی آن می باشد.

برای هر پرسش، دو گزینه وجود دارد که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آن ها را انتخاب کند.

منبع: www.verywellmind.com

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://rahnamanews.com//?p=10852

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

سر تیتر اخبار

تبلیغات

تبلیغات

اخبار ایران و جهان